13 ఏప్రి, 2013

ఆ, హా, ల మద్య హాలాహలం అయ్యే ప్రేమ
అతనో భావకుడు .తనదైన ప్రపంచం లో విహరిస్తూ తన భావాలకి తగ్గ అమ్మాయి ఎప్పటికైనా తారస పడక పోతుందా అని చకోర పక్షిలా ఎదురు చూస్తూ వుండే వాడు .. అంటే తమ యిరువురి మద్య ఏ అరమరికలు లేకుండా అన్ని పంచుకుని ,అతని కోసమేశ్వాసించి ,అతని ఆలోచనలతోనే నిద్ర లేచి ,అతని తలపులతో నిద్రించే  ఆ అమ్మాయి కోసం అతని నిరీక్షణ ఫలించిందా అనట్టు గా జీవితం లోకి వచ్చి కొన్నాళ్లపాటు ఆ బ్రాంతిని కలగ చేసి , ఆ మత్తులోఅతను  వుండగా అన్ని విధాలా లబ్ది పొంది ,మత్తు వదిలే సమయానికి అతని చిత్తు చేసి వొక తన్ను తన్ని వెళ్లి పోతున్నారు . వాళ్ళు నిష్క్రమించిన దగ్గర నుంచి అతను కోలుకుని మళ్ళి మామూలు మనిషి అవ్వడానికి కొన్నేళ్ళు పట్టేది . యిలా ప్రతి సారి వొడి పోతూ కొత్త ఉదయం వైపు సాగి పోవడం అతనికి అలవాటే .కానీ ఈ సారే  అతను  యింకా మామూలు మనిషి కాలేక పోతున్నాడు . దానికి కారణం అమెరికా నుంచి వచ్చి ఆర్నెల్ల లోనే అతన్ని పూర్తీ గా తన వశం  చేసుకుని , వొక ఆటఆడుకుని యింకవెళ్లి పోయే ముందు వొక్క తన్ను తన్నిచక్కా పోయిన ఆమె . అలా అని ఆమె ఏమి జగదేక సుందరి కాదు . వొక సారి చూసి నాలుగు సార్లు కళ్ళుతిప్పు కోవచ్చు . చాట్ లో భావాలూ కలవడం తో ఇండియా వచ్చినప్పుడు అతను  ఆమె ని కలిసాడు . ఆమె కళ్ళలో ఆరాధన ,  చుట్టూ  పక్కల పరిసరాలని కుడా మర్చి పోయి అతని కళ్ళలోకి కి చూస్తూ గంటలు గంటలు అతని తో సంభాసించేది . ఏమి ఆశించకుండా .అతను కూడా ఆమె ఆరాధనకి మంత్రం ముగ్డుడయాడు . తన అన్వేషణకి ఆఖరి మజిలి తనే అని గట్టి గా నమ్మాడు . తమ మద్య అరమరికలు లేని సంభాషణలు చాలానే జరిగాయి వాళ్ళ శృంగార  విషయాలతో సహా . మనసులో ఏ వికారము లేనప్పుడు అన్ని సంభాషణలు వొక లాగే వుంటాయి . అయితే అన్ని రోజులు వొక లాగే వుండవు . వొక రోజు ఏకాంతం లో ఆమె యింట్లో రాత్రి పొద్దు పోయే దాక వొక విషయం మీద తర్కిన్చుకున్తుండగా ఆమె కూర్చున్న భంగిమ అతనిలో వికారపు ఆలోచనల్ని లేపింది .. ఆ విషయం యిరువురికి తెలుస్తోంది .అతను పక్కకి జరగడం యిష్టం లేక చర్చని మధ్యలోనే ఆపేసి యింక నేను వెళతాను బాగా పొద్దు పోయింది అని లేచాడు . ఆమె అతని చెయ్యి పట్టుకుని ఆపింది వద్దు ఈ రోజు యిక్కడే భోజనం చేసి వెళ్ళండి ప్లీజ్ . ఆమె అభ్యర్ధన కంటే ఆమె చేతిలోని వెచ్చటి స్పర్శ కి ఆగి పోయాడు . అదే అతను  చేసిన తప్పు అని ఆ క్షణం అతనికి తెలిదు . హార్దిక మైన ఈ భంధం లో మలినమైన భావాలకి తావు లేదని తను నమ్మాడు . చూసే కోణం మార్చుకుంటే చాలను కున్నాడు .. అందుకే సరే అని వప్పుకున్నాడు . తను అప్పటికప్పుడు  వంట మొదలెట్టింది . వంటింట్లో అతను  కూడా సాయం చేస్తునాడు . వంటిల్లు చిన్నది కావడం తో యిద్దరు నిలబడి పని చేస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా అతని మేడలో గోలుసుకి ఆమె జడ తగిలి కొక్కెం పట్టుకుంది . అది తీయడానికి చాలా టైం పట్టింది . ఆ టైం లో యిరువురి  సాన్నిహిత్యం , ఏకాంతం  శారీరక అవసరాన్ని ప్రేరేపించాయి . పది నిమిషాలు ప్రపంచాన్ని మర్చి పోయి కుక్కర్  విజిల్  తో యిలోకం లోకి వచ్చారు .
 అప్పటికి కధ కంచికి చేర లేదు కాని కంచె దాటి పోయింది . ముందు అతనిలో విజ్ఞత మేలుకుంది . సర్రున తలుపు తీసుకుని బయటకు వెళ్ళ బోయాడు . ఆమె అతన్ని వారిస్తూ తలుపు వేసేసింది . నోరు మూసేసింది .(చేత్తో కాదు ). అతను  మాత్రం శిల  లాగ స్పందించకుండా అలాగే నిలబడ్డాడు . ఆమె లో అహం దెబ్బ తింది  . వెంటనే అతన్ని వదిలేసి ఏడుపు లంకించుకుంది . మీరు కుడా యిలా నీచం గా సాధారణ మగాడి లాగ  ప్రవర్తిస్తారు అనుకోలేదు . మీ మీద నమ్మకం తో ఇండియా లో చుట్టాల్ని చూసి వస్తానని మా వారి తో సహా అందరికి చెప్పి ఇక్కడికి వస్తే , మీరు చెయ్య బోయిన పని ఏంటి? యిప్పుడు ఏ మొహం పెట్టుకుని నేను మా వారి దగ్గరకు వెళ్ళను ? మా తల్లి దండ్రులకి , చుట్టాలకి బట్టలు కొనడానికి , నా రిటర్న్ ఫ్లైట్ కి డబ్బులు పంపమని ఈ చేత్తో మెయిల్ ఎలా కొట్ట గలను ?అమలిన ప్రేమికుడి గా మిమ్మల్ని నమ్మి వస్తే కిళ్ళి నమిలినట్టు నన్ను నమిలేసి వుసేస్టారా?

అతని కాళ్ళ క్రింద భూమి కంపించినత్తయింది . యిప్పుడు ఏమి జరిగి పోయిందని ఆమె అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు అంటోంది ? అమెరికాలో శృంగారం అంటే యింతేనా?కొద్దిలో విజ్ఞత మేలుకుంది కాబట్టి ప్రమాదం తప్పి పోయిందని తను అనుకుంటుంటే మలినం అయి పోయాయని తను అంటున్దేంటి? ముందు చూస్తుంటే తనకి యేవో ఆర్ధిక పరమైన సమస్యలు వునట్టు వున్నాయి . అవి తీరిస్తే ఆమె కుదుట పడొచ్చు . సారీ అనుకోకుండా కొంత హద్దు మీరాను ముందు మీ ఆయనకి మెయిల్ కొట్ట  కుండా నీకు కావలిసిన వన్ని  నేను చూసుకుంటా యిది గో నా ఎటిఎం కార్డు దాని పాస్ వర్డ్.  నువ్వు వెళ్ళే దాక నీతోనే ఉంచుకో . మనం ఎప్పటి లాగే మాములు గా మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం సరేనా .
 ఆమె అయిష్టం గానే అతని కార్డు తీసుకుంది .అతను మౌనం గా భోజనం ముగించి సెలవు తీసుకున్నాడు . ఆశ్చర్యం  రాత్రుళ్ళు మూడు దాక సెల్ లో సొల్లు కొట్టే ఆమె ఆ రోజు ఎందుకో మిస్సెద్  కాల్ యివ్వలేదు . అతను కుడా చేసే సాహసం చెయ్యలేదు . మర్నాటి నుంచి సెల్ లో మెస్సేజెస్ మాత్రం వస్తున్నాయి బ్యాంకు వాళ్ళనుంచి ఫలానా షాప్ లో యింత డెబిట్ అయ్యిన్దంటు .అత ను చేస్తుంటే ముక్త సరిగా అయిష్టం గా మాట్లాడుతోంది . ఏవి నిరుడు కురిసిన హిమ సమూహాలు ?ఎంటింది హార్దిక పరమైన భంధం కాస్త ఆర్దిక పరం గా మారి పొయిన్దె. ఆమె అమెరికా వెళ్లి పోయే రోజు రానే వచ్చింది . ఆ  రోజు అనుకోకుండా(ఆమె ప్రేరణ తో ) జరిగిన ఆ చిన్న విషయం తమ మద్య భంధాన్ని యింత విషమం చేస్తుందని అనుకోలేదు . మళ్ళి  వొక్క సారి కుడా తన మొహం అతనికి చూపించలేదు . ప్రతి రోజు క్రమం తప్పకుండా డెబిట్ సందేశాలు తప్ప తన నుంచి చిన్న సందేశం కూడా రాలేదు . ఎయిర్పోర్ట్ కి మాత్రం రమ్మంది బహుసా కార్డు యివ్వదానికేమో . కాని అతని  చిన్న గుండె గాల్లోకి యెగిరి పోతున్న  అతని ప్రాణాన్ని చూస్తూ ఆమె జ్ఞాపకాల్ని మనసులో పదిల పరుచుకుంటూ వెను  దిరిగె అంత గట్టిది కాదని , కళ్ళలో  సుడులు తిరిగే ఆ సునామిని ఆపుకోవడం అతని తరం కాదని అర్ధం అయ్యి వీడ్కోలుకి వెళ్ళలేదు .
 అమెరికా వెళ్లి పోయాక ఆమె ధోరణి యింకా మారి పోయింది . ఫోన్ చేస్తే ఏంటి చెప్పు అని మరో నిమిశానికే యింక యింకేంటి అంటూ తమ మద్య మాటలు కరువై మనసు ఎడారి అయి వొక అక్షరపు వాన చినుకు కుడా పడనప్పుడు  , మరిచికాలని వీచికల లా భావించి అతను మళ్ళి  తప్పు చేసాడని అర్ధం చేసుకోవడానికి ఎంతో టైం పట్టలేదు .ఏ ప్రేమికుల మద్య మాటల్లో యింకేంటి అని వచ్చిందో అప్పుడే అవతలి వాళ్ళ ద్రుష్టి పక్కకి  పోయిందని సంకేతం వచ్చి నట్టే .  యింకో సత్యం కుడా భోధ పడింది ముందుగా ఎవరు అవతలి వారి ముడ్డి మీద తన్ని పోరా / పోవే అన గలుగు తారో వాళ్ళ ఇగో సంతృప్తి చెంది హాయ్ గా ఏమి జరగనట్టే  వాళ్ళ దైనందిన జీవితం గడి పెస్తారు . ఎవరైతే తన్నించు కుంటారో వాళ్ళు మాత్రంస శేష జీవితం అంతా మోస పోయిన భావం తో మదన పడి ఆరోగ్య పరం గా ఆర్ధికం గా కూడా నష్ట పోయి కుమిలి కుమిలి జీవిస్తూ వుంటారు . అవతలి వాళ్ళు మాత్రం హార్దిక పరమైన భంధాన్ని ఆర్దిక పరం గా మార్చుకున్నందుకు ఆనంద పడుతూ మరో కొత్త బకర  కోసం అన్వేషణ మొదలెడతారు . అందుకే  ఆర్దిక , హార్దిక సంభంధాల మద్య ప్రేమ హాలాహలం అవుతోంది . 

3 కామెంట్‌లు:

జలతారు వెన్నెల చెప్పారు...

ప్చ్.....భావకుడికి నా మాటగా చెప్పండి.
ఇకపై భావాలు కలిసాయనో, అమ్మాయి చూపిస్తున్న ఆరాధనకు ముగ్దుడయ్యో....కాక, అమ్మాయి వ్యక్తిత్వాన్ని చూసి ప్రేమించమనండి..

Unknown చెప్పారు...

జలతారు వెన్నెల గారు భావాలూ , ఆరాధన పైకి కనిపించినట్టు గా వ్యక్తిత్వం కనిపించదు . కొన్నాళ పాటు వాళ్లతో సాన్నిహిత్యం ఏర్పడితే తప్ప. అది బయట పడే టప్పటికి సమయం మించి పోతుంది . ఎందుకంటె భావకుడు అప్పటికే పీక లోతు ఆరాధనా భావం తో ఆమె తో ఇన్వొల్వ్ అయ్యి వుంటాడు అప్పటికే . యిరువురి మద్య భావాలూ కలిసినప్పుడు ప్రేమ చిగురించడానికి చిన్న రవ్వ చాలు అది వెలగ డానికి . అదే నిజ స్వరూపం బయట పడి అవతలి వాళ్ళ మనకు అస్సలు ఉపయోగం లేదు అని ఆమె భావించిన మరు క్షణం కుడా చిన్న రవ్వ చాలు వాళ్ళ మద్య అగ్ని పుట్టి విడి పోవడానికి . నేను కధ లో చెప్పిన భావకుడు యిప్పటికి ఆ బాధ నుంచి యింకా పూర్తీ గా బయట పడలేదు . మొన్న చూసా అతని కళ్ళల్లో యింకి పోనీ కన్నీటి జార ని పైకి మాత్రం నవ్వుతు ఏమి ఆశించకుండా మన కోసమే స్నేహం చేసే వాళ్ళు బహుశా వుండరేమో రవి వాళ్ళ యిబ్బందులు వాళ్ళకి వుంటాయి అంటూ వేరే టాపిక్ లోకి వెళ్లి పోయాడు .

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Ammaayilaku vyaktitvamaa !? OMG!