15 అక్టో, 2009

నడక లో మరో లాభం


నడక లో ఆరోగ్యం తో పాటు మరి కొన్ని లాభాలు వున్నాయని యి రోజే తెలుసు కున్నా .యి రోజు రోజు టైం కన్నా కొంచెం ఆలస్యం గా నడకకి బయలు దేరా .ఎప్పుడు వెళ్ళే రూటే . బ్రిడ్జి ఎక్కటానికి కొంచెం ముందే కార్ లోంచి వొక ఆమె నన్ను చూసి చేతులు వుపుతోంది , గతంలో యిలాగే వొక ఆమె వుపితే నేను వుపా ఆమె కార్ ఆపి నా దగ్గర గా వస్తుంటే మీరు అన బోతున్నా ఇంతలొ నా వెనక నుంచి ఇంకో అతను వచ్చి ఏంటి ఇంత లేట్ అనుకుంటూ ఇద్దరు అదే కార్ లో నా కళ్ళ ముందే దుమ్ము లేపుకుంటూ వెళ్లి పోవడం గుర్తు కు రావడం తో వెనక ఎవరన్నా వున్నారేమో చూసుకుంటే ఎవరు లేరు . అయితే నడకలో నా ముందు వెళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్లే ఏదో మాట్లాడేసుకుంటూ చేతులు గాలిలో వుపేస్తూ , మళ్ళి నవ్వుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళు వొకరిద్దరు ఎదురవుతూ వుంటారు . మానసిక వత్తిడి బాగా ఎక్కువై పోయి చెప్పుకోడానికి ఎవరు లేక పొతే ఇలాంటి పరిస్తితి వస్తుందని మా డాక్టర్ ఫ్రెండ్ చెప్పాడు . అయితే ఇది మరింత ముదిరి పోయి కార్ లో వెళ్ళే ఆడ మగ కుడా గాల్లో చేతులు కాళ్ళు వుపుకుంటూ వెళ్ళే అంత అయిపోయిందని ఆమెని చూసి నవ్వుకుంటూ ముందుకి వెళ్లి పోయా ఏమి వూప కుండా . ఆమె అయినా గాని ఆపకుండా వుపుతూ టక్కున నా దగ్గరకి వచ్చి బ్రేక్ వేసింది .తీరా చుస్తే ఏడేళ్ళ క్రితం నా స్నేహితురాలు తారక .వొక్క సారి గా అన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే ఎక్కడ సంభాషణ మొదలెట్టాలో ఆలోచించే అంతలోనే మీ సెల్ నెంబర్ చెప్పండి నే చేస్తా ప్రస్తుతం మా అమ్మాయిని దింపి నేను ఆఫీసు కి వెళ్లి పోయే హడ విడిలో వున్నా అంటే ఇచ్ఛా . తర్వాత తనే చేసింది కొంచెం సేపటికి .
రోజు తను ఆ బ్రిడ్జి మీద నుంచి వెళ్ళే టైం నేను నడకలో ఫుట్ పాత్ మీద నడుస్తూ కని పించే టైం వొకటే నట .గత నేల్లాలుగా చూస్తూ ట్రాఫిక్ మద్యలో ఆపి పిలవలేక వెళ్లి పోతోంది . యి రోజు నాకు కొంచెం లేట్ అయ్యి బ్రిడ్జి మొదట్లోనే కనబడటం తో పట్టు కో గలిగినది .అంటే యిలా మనకి తెలీకుండా చాల మందే observe చేస్తారన్న మాట . యి రోజు ఇతను ఇంకా రాలేదేమిటో అని మన కోసం చమ్మ గిల్లు నయనమ్ములు కూడా వుండు నేమో అని కాస్త ఎక్కువగానే వూహించుకుని మర్నాడు పొద్దున్నే లేవడానికి స్పూర్తి పొందనన్న మాట .ఆమె ఏడేళ్ళ క్రితం గవర్నమంట్ జాబ్ వదిలేసి సాఫ్ట్వేర్ కి జంప్ అయ్యి బెంగుళూరు వెళ్ళడమే తెలుసు తర్వాత టచ్ లో లేను . ఇప్పుడు నడక పుణ్యమా అని మళ్ళి ఇన్నాళ్ళకి .సో నే చేపోచ్చేదేంటంటే పార్కులు ,ఇళ్ళలోనూ నడవడం మానేసి చక్క గా footpath ల మీద పొద్దున్నే నడిస్తే ఇలా తప్పి పోఇన స్నేహితులు దొరికే అవకాశం కూడా వుండును . కాబట్టి పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు పదండి పోదాం ఫుట్ పాత్ కు .