10 ఫిబ్ర, 2012

నాతొ కలిసి చస్తావా నేస్తం ?

ఎక్కడున్నావు రెండేళ్ళ క్రితం నువ్వు తనకి 
రెండేళ్ళ తర్వాత తన దగ్గర ఉంటుందా నీ ఉనికి 
వుహించావా ఎప్పుడన్నా వొక్క క్షణం 


  ప్రేమ పోరాటం లో పడి మరిచావా ఈ ప్రశ్నని?
కట్టుకున్నావ్ కదూ నీ కళ్ళకి పట్టుగంతల్ని?


శాశ్వతమనుకుంటున్నావా నువ్విక్కడ 
అదే నిజమైతే, నీ ముందరివాళ్ళంతా ఎక్కడ?
నీవు పోయిన మరుక్షణం 
నిన్ను మర్చి పోతుంది నీ నేస్తం
నీకు నచ్చినా నచ్చకున్నా
దే భయంకర చేదునిజం

కనీసం ఇప్పుడైనా కళ్ళుతెరవవా మరి 
  ప్రేమా వద్దు నీ మనసూ వద్దు 
ఈ రెంటినీ వదిలిచూడు ఒకసారి
నేనన్నది నిజమేనని అంటావప్పుడు
ఎన్నడూ వినని నాదం వింటావప్పుడు
ఆసుపత్రులలో హోరున టెస్టులు
నడిరోడ్డున దిక్కు లేని సోదర శవాలు
మనకి కూడా అన్టుకుందేమో అన్న భయాలు
ప్రేత గుండెల శ్రోతల జీవితాలు యింక చాలు 
నాతొ కలిసి చస్తావా మనిద్దరికీ మేలు .
(ఆలోచనా తరంగాల శర్మ గారికి క్షమాప్పనలతో ) 

5 ఫిబ్ర, 2012

తియ్యని యిబ్బంది ?

 
 
 
 వొక రచయితకి       రొటీన్ కి భిన్నం గా ఏదన్నా రాద్దామనుకుంటే అక్షరం ముందుకు వెళ్ళదు  .అదే మనసులో ఏదో ప్రేమ భావమో , బాధో కలిగితే అక్షరాలూ వెల్లువలా పొంగుతుంటాయి . . అంటే ప్రేరణ కలిగించేది మనసులో అంతర్లీనం గా వున్న అలజడే గాని రాసేద్దమన్న తపన యెంత మాత్రం కాదు .ప్రియురాలు ప్రేమ కురిపిస్తూ వుంటే  వేరే వ్యాపకాల అవసరం పడదు . అదే ఆమె త్రునికరిస్తే  ఆ బాధ  అక్షర రూపం లో వేద జల్లడానికి యిదొక వేది క .. బహుశా గొప్ప వాళ్ళ గొప్ప రచనల వెనక వున్న రహస్యం యిదే నేమో ?రిజేకషన్  తట్టుకోలేని సున్నిత స్వభావులకి  యిదొక అవుట్ లేట్ . రచయితలూ ఎప్పుడు వాస్తవం లో జివిన్చకుండా ఊహల్లో విహరిస్తూ వుంటారు . తమ వుహలకి దగ్గర గా ఎవరన్న తారస పడితే తమ కలల రాజ కుమారి గా వుహించేసుకుని , వాళ్ళ మీద ఎన్నో ఆశలు పెంచేసుకుంటారు , కొన్నాలకి కలల రాజకుమారి వేరే కళలు కంట బడి నా గాని మొదట్లో నొచ్చుకున్నా వాళ్ళని వదులు కోలేని దౌర్భాగ్య స్తితి లోకి నెట్ట బడి , తన కలలు చంపుకుని ఆమె కళలకి తన సహకారం అందిస్తూ ఆమె సుఖమే తన సుఖం అనుకుంటూ  ముసుగు వేసుకుని వొక  ఫేసిలి టేతర్ (బ్రోకర్ అన్న పదం ప్రేమికుడికి బావుండ దని) గా మిగిలి పోతాడు .ప్రియురాలు కూడా యితనితో తెగ తెంపులు  చేసుకోదు .  ఆమెకి కూడా ఎక్కడో వొక మూల  ప్రేమ ఉండొచ్చు లేదా జాలి ఉండొచ్చు లేదా లాంగ్ టర్మ్ ఫిస్కల్  పొలసి  కావచ్చు .యిదొక విష వలయం  శ్లేష్మం లో పడ్డ ఈగ లాగ బయట పడటం కష్టమే సుమా .ఉమర్ ఖయ్యం టైం లో బ్లాగులు  లేక బార్ కి వెళ్లి  ఉంటాడు .యిది అదే నేమో తెలీడం లేదే  తెలుసు నో లేదో తెలీడం లేదే  అలా నాదని అనుకోమని ఏ రోజు చెబుతుందో ఏమో  అని పాడుకుని సరి పెట్టుకొవాలో లేదో యిదో తియ్యని  యిబ్బందని వురుకోవాలో ?