18 సెప్టెం, 2010

ఎవరికి ఎవరు కాపలా?అందంగా ,అమాయకం గా కలుపుగోలుతనం గా వుండే సుధ నా జీవితం లో ఆరు నెలల క్రితం ప్రవేశించ నంత వరకుజీవితం క్రమ పద్దతి లో సాగి పోయేది .అసలు ఆమె తో పరిచయమే ప్రళయం లో జరిగింది .రోజు వాకింగ్ లో ఎదురు పడినప్పుడు సెల్ లో మాట్లాడుకుంటూ క్రీగంట చూసు కోవడమే గాని , ఎప్పుడు మాట్లాడే సందర్భం రాలేదు . అది కాక ఎప్పుడు ఇద్దరం చెవిలో సెల్ పెట్టుకుని వొక నిర్దిష్టమైన ప్రదేశం లో ఎదురు పడడమే గాని పొద్దునే ప్రక్రుతి అందాలూ ఆస్వాదిస్తూ చుట్టుపక్కల పరికిస్తూ తీరికగా నడవడం రాని కుదురు లేని మనుషులమే . నడక కూడా తప్పని సరి వొక పని అన్నంత హడావిడిలో సాగి పోతూ వుంటాము . ఆమె కనబడని రోజు ఏదో వెలితి అంతే అంత వరకే .వొక రోజు బయలుదేరు తుంటేనే చిన్న చిన్న తుంపర్లు పడుతున్నాయి .అంతకు ముందు రెండు రోజులు క్యాంపు వెళ్ళడం వల్లా రోజు హరి మీద విల్లు పడ్డా సరే వెళ్లి తీరాలని తీర్మానించు కుని వడి వడి గా అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నా .ఇంతలో నేను తను ఎదురు పడే బ్రిడ్జి వచ్చింది , సరిగ్గా మద్యలో క్రాస్ అవుతాము .అంత దూరం లో ఆమె ఎదురు గా వస్తోంది ,నా గుండె వేగం గా కొట్టు కుంటోంది ,ఫర్ చేంజ్ ఇద్దరం సెల్ మాట్లాడ కుండానే వస్తున్నాం . ఇంతలో వాన ఎక్కువైంది .ఇద్దరం వొకే సారి అక్కడకి దగ్గర లోని వొక చిన్న షెల్టర్ కి పరి గేత్తాం . అక్కడ కేవలం ఇద్దరు మాత్రమె నిల బడ టానికి చోటు వుంది . చుట్టూ పక్కల జన సంచారం లేదు . అప్పుడప్పుడు వెళ్ళే వాహనాలు తప్ప .నల్లటి మబ్బులు దట్టం గా కమ్ముకుని చీకటి ఆవరించి నట్టు గా వుంది . ఇరుకు స్తలం లో నా మోచెయ్యి ఆమె నడుముకు తగలడం యద్రుచ్చికమే అయినా వెంటనే సారీ అన్నా . ఆమె ముఖం లో భావము కన బడ నీకుండా వర్షం తగ్గేలా లేదు అని స్వగతమో? సమాధానమో?అర్ధం కాకుండా నర్మ గర్భంగా అని వూరు కుంది .అవునండి అంత కంతకు ఎక్కువవుతోంది .చూస్తుంటే ఇప్పుడప్పుడే తగ్గేలా లేదు అని మాట కలిపెసా .అంతే అది మా మద్య ప్రణయానికి , ప్రళయానికి నాంది వాచకం అని అప్పుడు తేలీ లేదు .ఆమె మాట్లాడుతుంటే మాటలు గంగా ప్రవాహం లా అలా కట్టలు తెంచుకుని ప్రవహిస్తూ మనల్ని ఆనంద డోలికల్లో ముంచేస్తాయి . అరగంట లోనే ఆమె నేనెప్పటి నుంచో తెలుసునట్టు గా ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడేస్తోంది .తను అనుకున్న పని రోజు అవ్వాలంటే నేను తనని ఫలానా ప్లేస్ లో క్రాస్ చెయ్యాలి అని మనసులో అనుకుంటూ వాకింగ్ కి బయలు దేరేదట ,నేను తను అనుకున్న ప్లేస్ లో ఎదురు పడితే పని అయ్యేదట .నాకు తెలిసిన వాళ్ళే కాకుండా తెలియని వాళ్ళు కూడా వాడుకోవడం మొదలెట్టరన్నమాట ?అంటే అదేంటండి మనం గత సంవత్సర కాలం గా ముఖ పరిచయం వున్న వాళ్ళమే గా యిన్నాలకి యి వర్షం పుణ్యమా అని మాట కలిసింది అంటూ చొరవ గా మాట్లాడేస్తుంటే ఆమె అందానికో మాటకారి తనానికో నేను వొక శ్రోత లా వుండి పోయా , ఇంతలో వాన వెలిసింది .మాటల్లో మా ఇంటికి రెండు వీదుల అవతల వున్న అపర్ట్మెంట్స్ లోనే వాళ్ళు ఉండేదని తెలిసింది , ఇద్దరం నడుస్తూనే మాట్లాడుకుంటున్నాం .ఇంతలో వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్ రావడం తో వుంటానండి అని వెళ్లి పోతుంటే ఉంటానని వెళ్లి పోతారెంటి ? అందామనుకునే లోపే ఏంటి డియర్ లేట్ అయ్యింది అని ఏదో మగ గొంతు విని పిస్తే విరమించుకున్నా .వాళ్ళ అయనఅనుకుని .అది మొదలు మా పరిచయం లత లా అల్లుకు పోయి వట వృక్షం అవడానికి ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ పట్టలేదు .యిప్పుడు వాళ్ళ యింటికి వాకింగ్ అవగానే ఆమె తో పాటే వెళ్లి కాఫీ తాగి వాళ్ళ ఆయన యింకా నిద్ర పోతుంటే కాసేపు హస్కు వేసి వచ్చే అంత చనువు వచ్చేసింది . హఫ్కోర్స్ అయన లేనప్పుడు కూడా .మేము మాట్లాడుకొని సబ్జక్ట్స్ అంటూ ఏమి ఉండేవి కావు .ఆమె సాధారణ గృహిణి అయినా అన్ని విషయాల మీద తగినంత అవగాహన వుండడం ఆమె కలుపు గోలుతనం మా యిద్దరిని మరింత దగ్గర చేసింది .అలా అని మేము హద్దులు దాటలేదు , పరిదుల్లోను ఉండలేదు .మొత్తానికి తప్పు మాత్రం చెయ్యలేదని ఘంటా పదం గా చెప్పా గలను .అయితే కాలం అలానే సాగి పోదు కల నిజమై ఆగి పోదు .
ఆమె కున్న మంచి గుణమో ?చెడ్డ గుణమో ఏమాత్రం కొంత పరిచయం వున్నా వాళ్ళింటికి భోజనానికి పిలిచి తన వంటలతో వాళ్ళని మరింత మెప్పించడం తన అందం తో వాళ్ళని కవ్వించడం .వాళ్ళు సొంగ కార్చుకుంటూ సొల్లు కబుర్లు చెబుతూ తన అందాన్ని పొగుడుతుంటే గుంభనం గా నవ్వు కోవడం .హద్దు మీరితే నాకు సెల్ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళే దాక నాతోనే మాట్లాడడం .అడుసు తొక్కనేల కాలు కడగా నేలా అని నేను మందలిస్తే తొక్కితే గాని తెలవదు గా అంటుంది . అంత తొక్కి రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు వాళ్ళని మీ వారు వునప్పుడే రమ్మనొచ్చు గా అంటే వాళ్ళని టీజ్ చెయ్యాలంటే మా ఆయనెందుకు అడ్డం అంటుంది . అదికాక వాళ్ళ ఆయనకి చెప్పే భోజనానికి పిలుస్తుంది ఆమె .నా వాదన ఏంటంటే అందరు నా అంత మంచి వాళ్ళు (చేతకాని వాళ్ళు ?)వుండరు సుధ నువ్వు టీజ్ చేస్తే భోజనం చేసి చెయ్యి కడుక్కు వెళ్లి పోవడానికి నీ చున్ని కి చెయ్యి తుడుచుకుని ''వాట్స్ నెక్స్ట్ ?'' ఏంటి యీ భోజనం చెయ్యడానికి వచ్చాననుకున్నవా అంటూ ముందుకు వస్తే ?
నా గురించి ఏమను కుంటున్నావ్?నా మీద నీకు నమ్మకం లేదా?ఆమె సమాధానం
నాకు వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు. నువ్వు అందర్నీ గుడ్డి గా నమ్మేస్తావ్. ఎప్పుడో బొక్క బోర్లా పడతావ్, నా హెచ్చరిక .
సరే నీకు తప్పు చేసే ఉద్దేశం లేక పొతే వొక పని చెయ్యి నువ్వు భోజనానికి పిలిచిన వాడు రాగానే నాకు మిస్సేడ్ కాల్ యియ్యి . నేను నీకు కాల్ చేస్తా నువ్వు రాంగ్ నెంబర్ అని అలానే ఓపెన్ లోనే పెట్టేసి నీ సంభాషణ కోన సాగించు నాకు అర్ధం అవుతుంది అక్కడ తప్పు జరుతోందో లేదో? నా సూచన .
అబ్బ నీ అనుమానం పెను భూతం .అలాగే కాని అంటూ వాళ్ళవూరి అతను వస్తే నా ప్రయోగం మొదలెట్టాము .అతను కూర్చుని మాట్లాడే ప్రతి మాట నాకు విని పిస్తోంది .అబ్బ ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చినా నీలో బింకం సడల లేదే .అంటున్నాడు .ఈమె వుర్కో మావా నువ్వు మరీను కాఫీ తాగుతావా ?అడిగింది . పాలు తాగు తానూ యిస్తావా ?అంటున్నాడు .ఈమె కిల కిలా నవ్వుతోంది .తర్వాత రెండు నిముషాలు మౌనం గాజుల చప్పుడు నా గుండె వేగం గా కొట్టు కుంటోంది .ఏం జరుగు తోంది అక్కడ ? నాకు తెలియాలి . యిద్దరు అక్కడనుంచి బెడ్ రూం కి వెళ్లి పోయారా?బుర్ర పరి పరి విధాల ఆలోచిస్తోంది . యిప్పటి కిప్పుడు వాళ్ళింటికి వెళ్లి తలుపు కొడితే నిజం బయట పడుతుంది గా ?
ఇంతలో కాఫీ తీసుకో మావా , ఏంటి పేపర్ చదవడానికా మా యింటి కోస్తా? తన గొంతు . హమయ్య అంటే తను వంటింటి లోకి వెళ్లి కాఫీ కలిపి పట్టు కొస్తే అతను పేపర్ చదువు తుండడం తో వచ్చినా నిశబ్డమే కాని వారిద్దరూ నిశబ్దాన్ని చేదించడం లేదన్న మాట . నా మనసు కి ఊరట , అయినా నా కెందుకు యీ వ్యాకులత వాళ్ళ హబ్బి అక్కడ ఆఫీసు లో హాయి గా పని చేసుకుంటుంటే నేను నా ఆఫీసు లో పని మానుకుని టెన్షన్ పడుతున్నాను?ఎందుకు నాకి పోస్సేసివే నెస్?ఆరు నెలల క్రితం ఆమె ఎవరో ?
ఉండ మంటావా ?వెళ్లి పోమంటావ?అడుగు తున్నాడు మావ .
చెయ్యి తీసి మాట్లాడు మావ నేన్నింకా చిన్న పిల్లనే అనుకుంటున్నావా ?మీ పిల్లలు ఎదురు చూస్తూ వుంటారు మళ్ళి వద్దువులే వెళ్ళు అంటూ ఆమె గొంతు .
వెళ్ళిపోయాక ఏం బాబు నీ అనుమానం తీరిందా అంటూ తన ఆరా . యిది జరిగిన రెండు రోజులకే మళ్ళి అసలే అమ్మాయి విషయం లో అపఖ్యాతి పాలయి టీవి లో కూడా వచ్చిన పొలిసు ఇన్స్పెక్టర్ని భోజనానికి తీసుకుని వాళ్ళ కజిన్ వస్తుందని చెపితే నాకింకా కోపం నషాళానికి అంటింది . యిప్పుడు గొట్టం గాడు భోజనానికిఎందుకు ?యీవంకన నీకు కూడా దగ్గరయ్యి నిన్ను టీ వి కి ఎక్కిన్చాడానికా ?ఎందుకు అందరి తోనూ విచ్చల విడి గా వుంటావ్?ఎందుకు అందర్నీ కవ్వించి ఆనందం పొందు తావు?నువ్వొక వేసవి లో చలి వేన్ద్రనివి . ఎవడికి దాహం వేస్తె వాడు వచ్చి దాహం తీర్చుకుని పోవచ్చు . అంటూ వాళ్ళింటికి వెళ్లి గట్టి గా అరిచేసా . మేమిద్దరమే వున్నాం . తను మాత్రం సంయమనం కోల్పోలేదు .
నీతో మాట్లాడితే కలుపు గోలు తనం వేరే వాడి తో మాట్లాడితే విచ్చల విడి తనం ?నీకు దాహం తీరిస్తే ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ బయట వాడికి తీరిస్తే చలి వెంద్రం .అయినా నేను కలవిడి గా లేక పోయి వుంటే అసలు మనిద్దరి మద్య బందం ఏర్పడేదా ?అయినా ఏంటి ఆరు నెలల లోనే అది పత్యం ?యెంత కాలం సెల్ ఫోన్ లో కాపలా పెట్టి నమ్మకాన్ని పెంపొందించు కుంటావ్?ఆడది తలచుకుంటే సెల్ ఫోన్ లో సంభాషణలు అనుమానం రాకుండానే చేస్తూ సైగలతో ప్రియున్ని బెడ్ రూం కి తీసుకెళ్ల గలదు .అప్పుడేం చేస్తావ్ .?మా ఆయనే ననేప్పుడు నిల దీసే సాహసం చెయ్యలేదు అటు వంటింది యింకా ఏదో అంటోంది అప్పటికే నేను లేచి లిఫ్ట్ కేసి నడిచి కిందకి దిగుతున్నా బాధ తప్త హృదయం తో . కింద వాచ్మన్ రేడియో లో పాటలు వింటున్నాడు .
ఎవరికి ఎవరు కాపలా?. భంధాలన్ని నీకెలా? భంధాలన్ని నీకెలా?
తనువుకు ప్రాణం కాపలా మనిషికి మనసే కాపలా
తనువును వదిలి తరలే వేళా మన మంచే మనకు కాపలా ,
కంటికి రేప్పే కాపలా కలిమికి ధర్మం కాపలా
కలిమి సర్వము తొలగిన వేళ పెట్టినదేరా గట్టి కాపలా
ఎవరి ప్రేమకు నోచని వేళ కన్నీరే రా నీకు కాపలా
ఇంతవరకు మీరు విన్న యీ పాట యింటికి దీపం ఇల్లాలే లోనిది .అనోన్సుర్ చెపుతోంది .
అవును ఎవరికి ఎవరు కాపలా యింటికి దీపం ఇల్లాలే భారం గా యింటి వైపు నడక సాగించాను .

10 సెప్టెం, 2010

పులి బారిన పడని అదృష్టవంతుణ్ణి

మా పిల్లలు కొమరం పులి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడాలంటే నాలుగు టికెట్స్ తెప్పించా . తీరా బయలుదేరే టైం కి నాకేదో ముఖ్య మైన పని గుర్తొచ్చి మా శ్రీమతి ని పిల్లల్ని వెళ్ళమని నేను ఆగి పోయా.నా కెప్పుడు వినాయక చవితి ముందు రోజే వినాయకుడి గుడి కి వెళ్లి దర్శనం చేసుకుని కానుకలు సమర్పించి రావడం రివాజు . పండుగ రోజుల్లో , రష్ గా వునప్పుడు గుడి కి వెళ్ళడం నా కిష్టం వుండదు .ఆ పని ముగించుకుని ఇంట్లో ప్రశాంతం గా కూర్చుని పాటలు వింటున్నా.మా వాళ్ళు వస్తూనే నువ్వు అదృష్ట వంతుడువి డాడి చత్త సినిమా యెంత సేపటకి అవదు .డై హార్డ్ ఫాన్స్ కూడా కాగితాలు విసరడానికి తెచ్చుకుని విసరడానికి అవకాశం రాక వాళ్ళ నెత్తి మీదే పోసుకుని పోయారని చెపుతుంటే హమ్మయ్య వెళ్లక పోవడమే మంచి దయ్యిందని సంతోషించా .సినిమా మొదలయిన పదిహేను నిమిషాల దాక హీరో ఇంట్రోడుస్ అవడు.వొక బిల్డింగ్ మీద నుంచి ఇంకో బిల్డింగ్ కి ఫ్లయ్యి చేస్తూ ఉంటాడుట . కామెడి లేదు.మూడు గంటల టార్చర్ అని తేల్చారు .సోమవారం నుంచి ఎదర డబ్బులిచ్చిన చూసే వాడు ఉండక పోవచ్చు . కాబట్టి ఆవేశ పడి ఆది వారం పాడు చేసుకోవద్దని నా సలహా .