31 డిసెం, 2013

ఓ నెరజాణ అంతరంగంఆమె వొక నెరజాణ . తన జాణ తనం తో ఎంతటి మగాళ్ళ నైనా కట్టు బానిసల్లా చెసుకొగలనన్న అతి విశ్వాసం . ఎవర్ని ఆరు నెలలు దాటి కోన సాగించదు . ఆమె కి ఆరు నెలలు దాటితే మొహంమొత్తు  తుంది . పాత చింత కాయ పచ్చడి కంటే కొత్త ఆవకాయ అంటే ఆమె కి యిష్టం . ఈ ఆరు నెలల లో మొదటి మూడు నెలలు ప్రేమ దేవత కి ప్రతి రూపం లా బ్రమింప చేస్తుంది . ఆ మత్తు లో కొత్త ప్రియుడు ములిగి అర మోడ్పు కన్నులతో ఆరాధనా పూర్వకం గా చూడడం మొదలెట్టిన మరు క్షణం సరుకులు , బట్టలు , బంగారం కొనిపింప చేసి , ఆ ప్రియుడు అమ్మో ఏదో కుడుతోంది గట్టిగా అని గ్రహించి మత్తు వదిలే టైం కి అతని తో ఏదో విధం గా గొడవ పెట్టుకుని మళ్ళి మా యింటి మొహం చుస్తే మీ నాన్న నీకు నాన్నే కాడనట్టు అంటూ బూతు తిట్లు తిట్టి వదిలించుకోవడం ఆమె కి రివాజు . అలా అని ఆమె ఏమి అంత  అందగత్తె కాదు . మగాళ్ళని ఆకర్షింప చేసే అంత  వంపు సొంపులు మాత్రం ఆమె సొంతం . అవే ఆమె పెట్టు బడి కూడా . యిలా యిప్పటి దాకా వొక పది మంది దాకా ఆమె జీవితం లో ప్రవేశించి నిన్నలలో కలిసారు . యిద్దరు ముగ్గురు కాల గర్భం లో కుడా కలిసి పోయారు . పది మంది తర్వాత పదకొండో వాడి గా అతను అనుకోకుండా ఆమె జీవితం లో ప్రవేశించాడు . రండి నుంచి రా రా దాకా తొందర గానే ఎదిగి పోయాడు . ఆమె కి ఇష్టమైనవి అన్ని కొని ,యిష్టం లేని సలహాలు చెప్పి కష్టాలు కొని తెచ్చు కున్నాడు . ఆమె యదా  విధి గా ఆరు నెలలు దాట  గానే వదిలించు కునేందుకు విఫల ప్రయత్నం చేసింది . చేస్తోంది . నీకు యింకేమి పని లేదా పొద్దున్నా , సాయంత్రం మా యింటికి వస్తావ్?పోయి నీ  పని చూసుకో .
  నే వెళ్లి పొతే నీ పని నువ్వు చేసుకుంటావా అతని వ్యంగ సమాధానం . యిదే అదనుగా ఆమె ఇతన్ని కొట్టడం అత ను మౌనం గా అప్పటికి వెళ్లి పోయి మళ్లీ  మర్నాడు ఉదయమే యధా విధి గా రావడం .  ఆమె కి యిది కొరుకుడు పడటం లేదు . చూస్తుంటే వీడి ప్రేమ ముదిరి పోయి మొఖం మీదా వుమ్మినా కుడా తుడిచేసుకుని మర్నాడు మళ్లీ  సిద్దం అవుతున్నాడు . ఇలాంటి సిగ్గులేని ప్రేమికుడు ఆమె కి యింత వరకు తారస పడలేదు . అలా అని పోనీ షాప్ కి ఏదో కొంటాడని తీసి కెళితే యిదివరకు లాగ కోనక  పోగా బిల్ వచ్చే టైం కి హలో అంటూ సెల్ పట్టుకుని బయటకు పోతున్నాడు . ఈ విపత్కర పరిస్తితి  లో వున్నా వొక నేరజాణ అంతరంగాన్ని ఆవిష్కరింప చేసే చిన్న ప్రయత్నం .
      ఛి ఈ వేదవ ఎన్ని ప్రయత్నాలుచేసినా చూరు   పట్టుకుని వెళ్ళాడుతున్నాడే  గాని మిగతా వాళ్ళ లా గుడ్ బై చెప్పి పోవడం లెదు.  నా కేమో విస్త్రీ  వాడి నుంచి పక్కింటి వాడు దాక ఎవరు ఆయన కోసం వచ్చినా హాల్ లో దాకా పిలిచి మాట్లాడంఅలవాటు . ఆ మాత్రం చనువు తో వంపు సోంపు కంటికి యింపు గా చూపిస్తేనే కదా ఈ మగ వెధవలు సొల్లు కార్చుకుంటూ పడేది . బయటనే నిల బెట్టేసి తలుపు చాటు గా నిలబడి పంపిచేస్తే  యింక ఈ పల్చటి మాక్సి లు వేసుకుని ఏం లాభం ?సరిగ్గా ఆ ఎదురింటి వాడు ఆయన తో మాట్లాడే వంక తో వచ్చి నన్ను చూసి గుటకలు మింగే టైం కి ఈ దరిద్రుడు వచ్చి అవకాసం చెడ  దొబ్బుతున్నాడు .వీడు  వుండ గా వచ్చినాడికి కాఫీ యిస్తే వాడు కప్పు అందుకుంటూ వెళ్ళు పిసికేయ్యడం చూసి ఆ రోజు నానా రాద్దాంతం చేసాడి చచ్చినాడు . గడ్డివాము దగ్గర కుక్కలా వాడు తినడు  వేరే వాళ్ళని తిన నియ్యడు. కనీసం పొద్దున్నపూట   అన్నావీన్ని  రాకుండా చెయ్య గలిగితే కొత్త వాళ్ళు రావడానికి అవకాసం వుంటుంది . పోనీ మా సొంత వూరు పోయి పాత వాళ్ళని కెలుకు దమన్నా పది నిమిషాలకి వొక సారి సెల్ కొట్టి గంటలు గంటలు హస్కు వేసి అవకాసం చెడ  దొబ్బు తాడు . అందుకే ఈ మద్య వూరువెళ్ళ డానికి ముందు రోజే వాడితో భయంకరమైన గొడవలు పెట్టుకుని సెల్ ఎత్తడం మానేస్తున్నా . ఖర్మ కాలి ఎత్తినా ఎత్తిన నిమిశానికే అమ్మా అది అలా ఉంచ వె నే చేస్తా అంటూ ఎదుటి వ్యక్తులతో మాట్లాడుతూ వాణ్ణి విసిగించి సెల్ పెట్టేసేలా చేస్తున్నా . వాణ్ణి ప్రతి క్షణం త్రునికరిస్తూ అవమానాలు చేస్తునా మళ్ళి సిగ్గు లేకుండా వచ్చి , నే తప్పు చేసినా సరే వాడె వచ్చి సారీ చెప్పి మా యింటి జన జీవన స్రవంతి లో కలిసి పోతున్నాడు . అమ్మ పెట్టా పెట్టదు అడుక్కు తినా  నివ్వదు అన్న చందం లా తయారయ్యింది . యింకో రెండు మూడు ఏళ్ళు గడిస్తే తలుపులు బార్లా తెరిచినా గాని ఎవడురాడు . దీపం  ఉండగానే ఇల్లు చక్క బెట్టు కుందామనుకుంటే పాపం అంటాడు . వీడి సూక్తి ముక్తావళి వినలేక చస్తున్నా . ఎవడన్నా  అతిధి వున్నప్పుడు వీడు వస్తే వెంటనే విసుగు మొఖం పెట్టి వీడు  ఏవి అడిగినా పెడ సరి  సమా దానాలు చెప్పి పళ్ళు పట పటా కొరికి వీడు  వెళ్లి పోయేలా చేస్తే గాని అతిధి ముందుకు కదల లేని పరిస్తితి,క్విట్ ప్రోకో లాంటి ప్రేమల నేటి కాలం లో ప్లాటానిక్ లవ్ లు ఎవరికి కావాలి . నాకిదిస్తే నీ కదిస్తా లేక పొతే వస్తా అంటే చస్తా అంటాడు ఈ వేదవ . వీడికి ఈ సారి కాఫీ లో ఏవిషం  అ న్నా కలిపి యిస్తే పీడా విరగడవుతుంది. ఏదన్నా అంటే వాళ్ళ రోగాలు నీకు వస్తాయి అంటాడుఅంత  వీ పీ లు ఎవరున్నారు యిక్కడ ?అద్దం లో చంద మామని  చూపించి భోజనం అయిన్దనిపించడం మాకు రాదా ?వుండు రేపు వీడురానీ వీణ్ణి   లేపేసే పధకం అమలు పరుస్తా . ఆలోచనలతో నిద్ర పట్టేసింది . మెలుకువ వచ్చేటప్పటికి నా చుట్టూ జనం .ఆయన పిల్లలు నా మీదపడి  ఏడుస్తున్నట్టు గా వున్నారు . పాపం వీడయితే శూన్యం  లోకి చూస్తూ అచేతనుడై పోయాడు . ఎహే మీ ఏడుపులు ఆపండి అందామంటే మాట రావడం లెదు. పోనీ ఆయన్ని పిల్లల్నీ తడదామంటే చెయ్యిశూన్యం లోకి పొతొన్ది. యింతలో నల్లగా భీకర ఆకారం లో యిద్దరు నన్ను ఎక్కడికోలాక్కు  పోతున్నారు.  ఏయ్ ఎవరు మీరు నన్ను వదలండి నేను అడ్డమైన వాళ్ళ తో రాను అవతల నాకు చాలా పనులున్నాయి . ఈ లోకం లో నీ పని అయిపొయింది మిగతా పని పైలోకం లో చేసుకున్డువు గాని రావమ్మా అంటూ లా క్కు పోతున్నారు ,

యింతలో కాలింగ్ బెల్ గట్టి గా మొగుతొన్ది. ఉలిక్కి పడి  లేచి తలుపు తీసి చూస్తే అతను  గులా బీ లతో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటూ చిరునవ్వుతో పొద్దున్నే ప్రత్యక్షమ్. యిప్పుడు వాడి మీద కోపం లేదు . కొత్త సంవత్సరం లో అతను ను కూడా  కొత్తగా కనబడుతున్నాడు . క్షణ భంగురమైన ఈ జీవితం లో ఈ ద్వేషాలు అవసరమా?

1 వ్యాఖ్య:

astrojoyd చెప్పారు...

can u correctly define the meaning or definition for the word nerajaana sir..?