30 ఏప్రి, 2011

ఆత్మహత్యల్ని గ్లోరిఫై చేసే రాక్షసి


ఆత్మ హత్య చేసుకునే వాళ్ళ కారణాలు బయట వాళ్ళకి సిల్లీ గా కనబడొచ్చు దాని వెనక వాళ్ళు అనుభవించే మానసిక వేదన ఆపై ఎంతో ధైర్యం తో తీసుకునే ఆ నిర్ణయం అది అమలు చేసే విధానం ,చని పోయే ముందు వాళ్ళు యిన్నాళ్ళు పడ్డ వేదనతో బాటు ఎలా చని పోయారో కూడా చక్కగా చిత్రీకరించి దాన్ని youtube లో వాళ్ళు చనిపోయిన కొద్ది గంటల్లోనే ప్రపంచానికంత తెలిసేలా పెట్టె పాత్రలో ఇలియానా , తన తల్లిదండ్రుల్ని దారుణంగా చంపిన రౌడి మూక మీద పగ తో ప్రొఫెషనల్ కిల్లెర్ గా మారి రౌడి మూకల్ని మట్టు పెట్టె పాత్రలో రానా ,వీళ్ళని పట్టుకునే పొలిసు పాత్రలో సుబ్బరాజు . అనుకోని పరిస్తితుల్లో రానా , ఇలియానా పదిహేను రోజులు వెనిస్ పారిపోవలసి వస్తుంది .తను పదిహేను రోజుల్లో ఆత్మ హత్య చేసుకుంటానని దాన్ని రానా చిత్రీకరించి పెట్టాలని షరతు మీద అతని వెంట వస్తుంది .అంతకు ముందే రానా తన తల్లి చని పోవడం తో ఆత్మ హత్య చేసుకోడానికి నిర్ణయం తీసుకుని దీన్ని చిత్రీకరించడం కోసం మీనాక్షి ని (ఇలియానా )వొక ప్రదేశానికి రమ్మంటే ఆమె ముఖానికి ముసుగు వేసుకుని చిత్రీకరిస్తూ వుంటుంది , కత్తి తో పొడుచుకుని చని పోయే ముందు ముసుగు తొలగడం తో ఆమె తను ప్రేమిస్తున్న మీనాక్షి గా (ఒనె సైడేడ్ లవ్ )గుర్తించి ఆఖరి నిమిషం లో రక్షించమని వేడుకుంటాడు . తన పని చనిపోయే వాళ్ళ బాధల్ని ప్రపంచానికి తెలియ బర్చడమే గాని అతని చావుకు గాని బతుకు కి గాని ఏమి సంభంధం లేదంటూ వెళి పోతుంది .ఈ పదిహేను రోజులు ఐ లవ్వు యు అంటూ తన వెంట బడుతుంటే మగాళ్ళు అయి లవ్ యు అని చెప్పేది ''దాని '' కోసమే అని అంటుంది . దానికి హీరో సమాధానం ''అయి లవ్ యు అంటే అర్ధం నువ్వంటే నా కిష్టమని , బట్టలకి శాపింగులకి డబ్బులు దోబ్బిన్చుకున్తానని ఆ పైన'' అది '' కూడా కావాలని ''అర్ధం చెపుతాడు .పదిహేనో రోజు తను చని పోయే ముందు తన అక్కని వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ ప్రేమ పేరు తో ఎలా మోసం చేసి వాళ్ళ స్నేహితులకి అప్పగించితే ఆ విషయం మీడియా లో వచ్చి వాళ్ళనాన్న గుండె ఆగి మరణిస్తే అక్క మగాళ్ళని ఎప్పటికి నమ్మకు అంటూ ఆత్మ హత్య చేసుంటుంది వీడియో తీసి .అప్పటి నుంచి తను అలాగే చిత్రీకరిస్తున్నా అంటూ కత్తితో పోడుచుకుంటుంది ,యిది చిత్రీకరిస్తున్న రానా కూడా నువ్వు లేనప్పుడు నేనెందుకు అంటూ తన కంటే ముందే పొడుచు కుంటాడు .యిద్దరు అలా శవాల్లా పడి వుంటే మరో'' మరోచరిత్ర'' అనుకుంటూ ప్రేక్షకుడు కంట తడి పెట్టుకునే సమయం లో సుబ్బరాజు వచ్చి రక్షించడం తో కధ సుఖాంతం అవుతుంది .
మొదటి సగం అప్పుడే ఇంటర్వేల్లా అనట్టు కా సాగి పొతే రెండో సగం వుహించే మలుపులతో మాములు గా సాగి పోతుంది .ఆలి ముమైత్ ఖాన్ హాస్యం సబ్యత పరిధి దాటి వుంటుంది . మొహమాటానికి పొతే కడుపైయ్యింది లే వంటి సంభాషణలతో .భారి కాయం వున్న ఆఫ్రికా యువతి ఆలి మీదకు వస్తుంటే బాబోయి ఆ రెంటి తో సంపెస్తావా అంటూ క్లోజ్ అప్ షాట్స్ .రానా ఇలియానా బాగా చేసారు అయితే రానా భాష లో యాస మార్చు కోవాలి .ఈ సినిమా చూసి ఇంటర్ లో ఫెయిల్ అయ్యి లేదా లవ్ లో ఫెయిల్ అయ్యి ఆత్మ హత్య దిశగా ఆలోచించే యువత ను ఆ ప్రయత్నం లోకి నేట్టగాలిగెంత లా ఆత్మ హత్యని గ్లోరిఫై చేసారు ఈ సినిమాలో . అలా జరిగితే నై తికంగా పూరి దే ఆ బాద్యత , ఎందుకంటె ఎక్కడా కనీసం ఆఖర్న కూడా ఆత్మ హత్య చేసుకునే కంటే ఈ జన్మలోనే కోల్పోయింది సాధిద్దాం లాంటి సందేశాలు లేవు కాబట్టి . మొత్తానికి మేచ్యురుడ్ ప్రేక్షకులు మొహమాట పడ దగ్గ సినిమా నేను నా రాక్షసి .