4 జన, 2012

ఆమె మారదు 
 సుధ తో నా పరిచయం రెండేళ్ళు .ఈ రెండేళ్ళల్లో ఆమె ని కాచి వడ బోసాననుకున్నా మొన్నటి దాకా .మొన్నటి తో ఆ బ్రమలు తొలగి పోయాయి .ఆఫీసు కి వెళుతునప్పుడు కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ తనతో మాట్లాడం నా కలవాటు .ఎందుకంటె వొకసారి ఆఫీసు కి వెళ్ళాక పని వత్తిడి వల్ల  సందర్శకుల తాకిడి వల్ల మాట్లాడే అవకాశం వుండదు . మళ్ళి లంచ్ టైం లోనే కాసేపు మాట్లాడతా.  రాత్రి యింటికి వచేటప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తూ మళ్ళి .యిలా చాలా రోజులు కొన్ని వందల గంటలు మాట్లాడి ఉంటా .అందులో సొల్లు కబుర్ల తో బాటు సోలో కబుర్లు కూడా ఉండేవి .కాలమలా సాగి పొతే బానే ఉండును .ఈ నాటి నేను రేపటికి తన నిన్నటి జ్ఞాపకాలలో మిగిలి పోతానని ఆ రోజు యింత త్వరగా వస్తుందని నేననుకోలేదు .
 ఆ రోజు కూడా యధా విధి గా కారు ఎక్కగానే  తన సెల్ కి కొట్టా .  బిజీ tone  . మళ్ళి కొట్టా . అదే స్పందన . ఆఫీసు కి వెళ్ళాక కూడా కొట్టా యింకా బిజీ tone  .యింతవరకు అలాంటి పరిస్తితి ఎదురయినప్పుడు తనే ప్రస్తుత కాల్ కట్ చేసి నా కాల్ తీసుకుని ఫలానా వాళ్లతో మాట్లాడుతున్నా మళ్ళి చెయ్యనా అనేది .యిప్పుడు ఆ మర్యాద కూడా లేదు .ఎందుకుంటుంది ?ఆ రోజు వాళ్ళింట్లో ఆమె,అతని కొత్త స్నేహితుడు రమేష్  అంత రంగిక  సమావేశానికి పానకం లో పుడక లా వెళ్ళాక . అసలు ఆ రోజు పొద్దున్నే మార్నింగ్వాక్ కి వేల్తునప్పుడే అనుకున్నా వాళ్ళింటికి వెళ్ళాలని . వాళ్ళా అయన వూళ్ళో లేనప్పుడు తగుదునమ్మ అని ఆయన స్నేహితుడు రమేష్ రావడం ఏంటి ?పిల్లలు స్కూల్ కి వెళ్ళగానే ఆమె ఆతను మాత్రమె వుంటారు.అందులో సుధ నేచర్ కి అగ్గి పుల్ల కూడా వెలిగించ నక్కరలేద్దు .ఆతను అంతకు ముందు రాత్రే వచ్హినట్టు సుధ తో రాత్రి  ఫోన్ మాట్లాడి నప్పుడే అర్ధం అయ్యింది , ముక్త సరి గా మాట్లాడితే అతిధి ప్రభావం అనుకున్నా గాని అంతరంగిక అగ్ని జ్వాలలు అని మాత్రం గ్రహించ లేక పోయా .. నే వెళ్ళే టప్పటికి పిలలు స్కూల్ కి వెళుతూ ఎదురొచ్చారు . యింట్లో నేను ఆమె , రమేష్ ముగ్గురమే . ఆమె మొఖం లో ఎక్కడా ఆహ్వానం లేదు సరి కదా అదేంటండి ఆఫీసు టైం అవటం లేదా అని పలకరింపు .నాకు కోపం సర్రున వచ్చింది వెంటనే లేదండి ఈరోజు ఆఫీసు కి పోవటం లేదు మీ విషయం తెల్చుకున్దామనే వచ్చా అంటూ లేని నవ్వు పులుము  కున్నా  అతిధి కి అనుమానం రాకుడదని .ఈలోపు తప్పదనట్ట మా వారి స్నేహితుదండి , విశాక లో మాస్టారు అంటూ పొట్టి గా నల్ల గా గడ్డం తో మాములు గా వున్నా వ్యక్తీ ని పరిచయం చేసింది .ఆతను లుంగి బనీను తో వున్నాడు .మీరింకా నాలుగు రోజులు ఉంటారా ?మనసులో మాట ప్రశ్న రూపం లో బయటకొచ్చేసింది .
రెండు రోజుల లో పని చూసుకుని వెళ్లి పోతా దేనికి అని అడిగాడు . న్యూ ఇయర్ దాక వుంటే మా అందరి తో పాటు పార్టి కి వస్తారని అని కవర్ చేశా .ఆ క్షణం లోవారం రోజుల తర్వాత  సుధ ,వాళ్ల అయన తో పాటు రమేష్ కూడా న్యూ ఇయర్ పార్టి కి వెళ్ళేంత క్లోజ్ అయి పోతారని నాకు తేలి లేదు .మాటల లో నా కర్డంయ్యిందేంటంటే  నలభ ఏళ్ళు వచ్చినా అతనీ యింకా పెళ్లి కాలేదని .యింతలో ఆతను బాత్ రూం లోకి వెళితే వంటింట్లో సుధ దగ్గరికి వెళ్లి
'' నాకిన్డెం నచ్చలేదు అన్నా'' .
నాకు నచ్చలేదు నువ్విలా రావడం , అనుమానం తో తే వచ్చావు
అవును నాకు అతని మీద నమ్మకం లేదు అందుకే రోజంతా యిక్కడే అన్నా
విందు భోజనం తిందా మనుకునప్పుడు అడ్డుపడ దానికి వచ్చిన వాడిలా కని పిస్తున్నా ఆమె కళ్ళకి
క్రోధం తో రొట్టెల కర్రని విసిరేసి మీ రెల్లి పొండి  యిక్కడ నుంచి అరిచి నంత పని చేసింది . బాత్ రూం లో నీళ్ళ చప్పుడు ఆగి పోయింది అతిధి కి కూడా అంత రంగిక విషయాల మీద మక్కువ ఎక్కువనుకుంటా నా లాగే . . నేను వీసా విసా వంటింట్లోంచి వెనకి తిరిగి వీధి గుమ్మం దాకా వచేసా .వెళ్లి పోవడానికి మనస్కరించటం లేదు .మనసేదో కీడు సంకిస్తోన్డి .వెనక్కి తిరిగి చూస్తె ఆమె వంటింటి తలుపు కూడా నా మొఖం మీద భళ్ళున వేసి లోపల తన పనిలో నిమగ్న మయ్యింది .అతిధి మళ్ళి నీళ్ళు ఆన్ చేసాడు వెళ్లి పోయాననుకుని . అప్పుడు నా మదిలో వచ్చిన ఆలోచనని అమలు పరిచా .బెడ్ రూం కి ఆనుకుని వున్నా బాత్ రూం లోకి దూరి తలుపు దగ్గర గా వేసి లోపల వున్నా  . నా ఉద్దేశం  వాళ్ళిద్దరూ నా గురించి యిప్పుడు ఏమి మాట్లాడు కుంటారా అని . సెల్ సైలెంట్ మోడ్ లో పెట్టి ఊపిరి బిగ పెట్టి చేవులిక్కరించి వింటున్నా . నే వెళ్లి పోయాననుకుని ఆమె వంటింట్లోంచి వచ్చి విధి తలుపు వేసుకున్న  శబ్దం . అతిధి నీళ్ళు ఆపేసి తుండు గుడ్డ చుట్టుకుని కామాన్ బాత్ రూం తలుపు తీసిన శబ్దం .
ఆతను దగ్గరా గా వచ్చి ఆమె నేత్తి మీద చెయ్యి వేసి ఏంటి అమ్మాయి మీ యిద్దరి మద్య అరుచుకునే అంత చనువుందా? అంటున్నాడు , అదేంటి యిందాక నా ముందు ఏవండి మీరు అని సంభోదించాడు .యిప్పుడు యింత చనువు ? బాత్ రూమం తలుపు గ్యాప్ నుంచి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర జరుగు తున్నది కని పిస్తోంది . నా గుండె వేగం గా కొట్టు కుంటోంది . ఆమె ఎలా రిఎక్ట్   అవుతుందో తెలుసు కోవాలని .  ఆమె వొక ఇంచ్ కూడా జరగటం లేదు .ఆమె మోచెయ్యి అతని తొడకి తగులు తోంది .ఆమె పెదాలు విచ్చుకుని గాలి మాటల రూపం లోకి మారి వస్తోంది .
''వెళ్ల డెమో అని భయపడ్డా''
నా కాళ్ళ కింద భూమి కంపించి నటయింది , కళ్ళు మసక బారి పొయ్యాయి , ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నారో అర్ధం కావడం లేదు . రెండేళ్ళు గా దేవాలయం అనుకున్నది  బూతు బొమ్మలకే పరిమిత మై పోయిన గాలి గోపురం లా మారి పోయింది .రెండు ఆకారాలు దగ్గరాగా హత్తుకుని యింకో బెడ్రూం వైపు వెళ్ళడమే కని పిస్తోంది .యింక తట్టుకోవడం నా వల్ల కాలేదు .మెయిన్ తలుపు మెల్ల గా తీసుకుని శబ్దం లేకుండా బయటకు వచ్చి ఆఫీసు కి వెళ్లి పోయా .మనసులో తుఫాన్ ఆమె మాటలలోనే విసృన్ఖలత చేతలలో దేవత అనుకున్నా గాని చూసింది విరుద్దం గా వుంది .రెండు గంటలు కష్టం మీదకంట్రోలు చేసుకున్నా యింక వీలు కాలేదు ఆమె కి సెల్ కొట్టా . చాలా సేపు రింగ్ అయ్యాక ఎత్తింది , కష్టం మీద ఏంటి బిజీ నా అన్నా నొర్మల్ గామాట్లాడ దామని .  ఆమె ఎత్తడం తోటే కంగారు పడుతూ యిప్పుడే మా స్నిహితురాలు బర్త్ డే పార్టీ  కిలంచ్ కి పిలిచింది రమేష్ గారిని కూడా రమ్మంటున్నా యిప్పుడే వోకల్ల తర్వాత వోక్కల్లం స్నానం చేస్తున్నాం అంటూ అర్ధం పర్దం లేకుండా మాట్లాడు తోంది .
అదేంటి రమేష్ పదకొండు  గంటలకి  సేక్రటరియాట్ లి అప్పాయింట్ మెంట్ వుంది వెళ్ల లన్నాడే?  నా ముందే స్నానానికి వెళ్ళాడు గా మళ్ళి ఏంటి ? అన్నా .ఆమె నెరజాన తనం పూర్తీ గా తెలుస్తోంది .
అబ్బా అప్పుడు వెళ్ళింది స్నానానికి కాదులే మహానుభావా తెమలాలి మరి ఉండనా ? అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది .
మర్నాడు మళ్ళి పది గంటలకి ఆఫీసు కి వెళ్ళే టైం కి మనసు ఉండ బట్ట లేక మళ్ళి వాళింటికి వేళా .పవర్ కట్ వల్ల లిఫ్ట్ లేదు . మెట్లెక్కి ఐదో అంతస్తు వెళ్లి తలుపు వేసేసి వుండడం తో కొట్టడానికిచేయెత్తి ఆగా ,లోపల నుంచి తన నవ్వు . వుర్కోండి మాస్టారు మీకెప్పుడు తొందరే . ఆతను యమన్నది వినబడ లేదు . వాళ్ల ఆయన ఆఫీసు కి వెళ్లి పోయాడు కింద కార్ లేదు .యింక ఉండ బట్ట లేక తలుపు కొట్టా . అయిదు నిమిషాలు నిశబ్దం తలుపు తియ్య లేదు . మళ్ళి కొట్టా . . వుహు . యింకకొట్టా .అప్పుడు తీసింది . చూడ గానే తొట్రు పాటు చలి వేస్తోందని తలుపులు వేసేసి లోపల కూర్చున్నాం రండి .అంటూ ఆహ్వానించింది . రమేష్ తల వంచుకుని కూర్చున్నాడు .నేను మంచి నీళ్ళు తాగే మిష తో లొపలకి వెళ్లి వాళ్ల బెడ్ చూసా మొత్తం చెదిరి పోయియుద్ధం తర్వాత పీట   భూమి లా వుంది అంతకు ముందు ఏమి జరిగిందో చెప్పకనే చెప్పింది .ఆమెనివేరే మిష తో లొపలకి పిలిచి బెడ్ చూపించా ఏంటి సంగతి అని ?
అంతె ఆమె రెచ్చి పోయి  రమేష్ గారు రాత్రి మీరు బావుందన్న చీర వేసుకుని బయటకు వెళదామా? నేను స్నానం చేసి వస్తాను . అబ్బా గడ్డం గుచ్చు కుంది బాబు అంటూ చీర మాత్రం బాత్ రూం బయట కుర్చీ లో పెట్టుకుని లొపలకి వెళ్లి పోయింది . అంటె ఏమిటి ఆమె ఉద్దేశం బయటకు వచ్చి చీర కట్టుకుంతుందా ? అది పరాయి మగాళ్ళ ముందు . యింక నా వాళ్ల కాలేదు మన్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్లకి రోగాలు ఎక్కువట జాగర్త అంటూ అరచి వెళ్ల బోతుంటే రమేష్ అనారోగ్యం కంటే అనా రోగపు ఆలోచనలు యింకా నష్టం కలిగిస్తాయి సార్ అంటూ నాకు క్లాసు పికుతున్నాడు . ఆ క్షణం లోనే నా సెల్ లో నిక్షిప్తం చేసిన వాళ్ళా రాసలీలలు చూపించి అతని నోరు ముయ్యించాలని అని పించినా తమాయించుకుని నిజమే కరెక్ట్ గా చెప్పారు అంటూ వచ్చేసా . వర్క్ మీద కాంసెంత్రషణ్ వుండడం లేదు . లోపల మోస పోయిన భావన. ఆమెని చంపెయ్యలన్నత కోపం . మళ్ళి అంతలోనే భర్త కే లేని బాధ నాకెందుకు . పోనీ సెల్ ఫోన్ లో సిం లేపేస్తే వాడి నంబర్ పోతుంది గా . వాళ్ల అయన దాంట్లో వుంటుంది గా . వాళ్ల పిల్లల దాంట్లో వుందని ఆ సాయంత్రమే నాకు తెలిసింది . వాళ్ల పిల్లాడి దగ్గరే రమేష్ ఆన్కుల్ నంబర్ అడిగి తీసుకున్ననన్న విషయం సుధ కి అప్పుడు తెలిదు .యిలా పరి పరి విధాల నా ఆలోచనలు పోతున్నాయి ..యింతలా పట్టుబడినా.  రెండు రోజులో వెళ్లి పోతానన్న ఆతను వారం దాటి వుండడం నాకేమి ఆశ్చర్యం కల్పించ లేదు . ఆమె కి ఆఫీసు కి వచ్చాక ఫోన్ చేసి చూడు నీ రాస లీల అంతా నాకు తెలుసు వీడు రేపు విశాక వెళ్ళాక సెల్ లో గంటలు గంటలు మధుర స్మృతులు నెమరేసుకుంటూ నా స్లోట్ ఆక్రమిస్తాడు . నేను నీ నిన్నటి నేను గా మారి పోతాను అని చెపితే అందరు నీలా ఎమోషనల్ గా అయిపోరులే అయినా ఎల్ లతో నీకు పనేంటి అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది .
ఆ తర్వాత రోజులో ఎన్ని సార్లు చేసినా ఆమె సెల్ బిజీ నే అదే సమయానికి రమేష్ సెల్ కి కొడితే అదికూడా బిజీనే
నాకు ఉక్రోషం , బాధ కోపం . వొకప్పుడు రెండేళ్ళ క్రితం నేను ఆ స్తానం లో వుండే వాణ్ణి . యిప్పుడు యింకొకరు . అదే మాట ఆమెతో లైన్ దొరికినప్పుడు అంటె తమాషా చూసావా యిద్దరి పేరు ర అక్షరం తోటే ఉంటా ఆతను చేస్తున్నాడు అంటూ కట్ చేసింది . ఇంత చేసినా ఆమె అంటె అసహ్యం కలగటం లేదెందుకు ?ఆమె మారదు నేను మారలేను
కార్ లో వస్తుంటే యిదివరకు అలరించిన నేస్తం యింకొకరికి ఆనందం యివ్వడానికి యెగిరి పోయింది నన్ను వంటర్ని చేసి .
''నువ్వెవరి యెదలో
పువ్వుల రుతువై
ఎప్పుడు వస్త్తావో తెలియదే ఎవ్వరికీ
తెలియదే ఎప్పటికి ''
ఎఫ్ ఏం లో పాట వస్తోంది
నా కళ్ళు చిప్పిలాయి . అవును నా తోటలో వసంతం వెళ్లి పోయింది .
కోయిల యెగిరి పోయింది .
ఆడ మగ మద్య అన్ని భందాలు అక్కడికే దారి తీస్తాయనుకునే నీ అభిప్రాయం తప్పు నేస్తం నా లాంటి కేవలం ప్రేమించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారని చెప్పాలని పించి సెల్ కొట్టా . . యధా విధి గా మీరు ''ప్రయిత్నిస్తున్నా కస్టమర్ వేరే ఎవరి తోనో బిజీ గా వున్నారు''   వోహో రాత్రుళ్ళు కూడా .బానే ఎదిగారు .కళ్ళలో నీళ్ళ వల్ల ట్రాఫిక్ మసక బారు తోంది .ఈ ఉపద్రవం నుంచి నేను బయట పడి క్షేమంగా ఇల్లు చేరగలనా ?
                ( కంచికి చేరిన కధ) 
కధ అని రాసాక మళ్ళి యిది కధేనా? అని అనుమాన పడే వాళ్ల అనారోగ్యం మనం బాగు చెయ్యలేం

6 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Excellent

Malakpet Rowdy చెప్పారు...

మరీ ఇలాంటి కథలేంటి సారూ? పచ్చిగా ఉన్నాయ్ :(

ఆత్రేయ చెప్పారు...

కధలా చదివినంత సేపు ఏమీ అనిపించలేదు,
చివరాఖరుకి కూడా..
" కధ అని రాసాక మళ్ళి యిది కధేనా? అని అనుమాన పడే వాళ్ల అనారోగ్యం మనం బాగు చెయ్యలేం "
సరిగ్గా ఇక్కడ అనిపించింది .."ఇది కధేనా?"
ఇదీ అనారోగ్యమేనా?
మందేమిటో ?

milky చెప్పారు...

ravigaru lite thisukovali andi.ilanti valu life lo vastharu veltharu.yavaru yavariki saswatham chapandi.anyway story bagundhi.

milky చెప్పారు...

ravigaru lite thisukovali andi.ilanti valu life lo vastharu veltharu.yavaru yavariki saswatham chapandi.anyway story bagundhi.

రవిగారు చెప్పారు...

అజ్ఞాత , ఆత్రేయ ,మిల్ల్కి , మీకు నచ్చినందుకు ధన్య వాదాలు
భరద్వాజ్ నిజాలు ఎప్పుడు పచ్చిగానే వుంటాయి (''