4 అక్టో, 2008

హైదరాబాద్ వాసులకు ముఖ్య గమనిక.

ఈ మద్య తరచూ పేపర్ లో ఇంటర్నేషనల్ expo exibition fully airconditioned ఈ పేపర్ cutting తీసుకుని వస్తే ఎంట్రీ ఫ్రీ 50% discounts వగైరా లతో భారి advt వస్తున్నాయి . వాటి తో తస్మాత్ జాగర్త, న స్వీయ అనుభవం వివరిస్తా చదివాకా మీ నిర్ణయం మీరు తిసుకోగలరు.మొన్న oct 2 ఫ్యామిలీ తో ఇందిరాపార్క్ గ్రౌండ్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన ice mega expo కి వెళ్ళాం,అక్కడ వారానికి 7 ధర్నాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ధర్నా చౌక్ అని పేరు.మీ కళ్ళ ముందు గమ్యం కని పిస్తున్న మీరు వెల్ల లేని పరిస్తితి.జై తొయ్యి అంటు అరుపులు baricades సో మీరు ఉసురంటు 2 km చుట్టూ తిరిగి ఎలా గో అలాగా ఎంట్రీ పాయింట్ కి రీచ్ అవుతారు ఇంక అక్కడ మీ కార్ పార్కింగ్ కోసం మీ వంతూ వచ్చే వరకు వెయిటింగ్ చేసి మీ డ్రైవింగ్ సామర్ద్యాన్ని బట్టి రెండు కార్ల ఇరుకైన సందు లోంచి scratches పడకుండా జాగర్త గ పార్కింగ్ చేసుకుని ఇంకో km నడిచి tkt కౌంటర్ కి వెళితే అక్కడ పేపర్ cutting పట్టు కొచ్చిన జనం తో కౌంటర్ వాడు ఈ cutting మద్యానం 1 గంట వరకే ఇప్పుడు tkt తీసుకోవాల్సిందే అంటదు, ఇంక అంతవరకు వచ్చాక ఎవరు వెనక్కి పోతారు సో rs 45 పెర్ హెడ్ పెట్టి tkt తీసుకుని లోపలికి వెళితే ఒక పక్క నే ac blowers పని చేస్తుంటే రెండో పక్క గాలి రాక ఒకటే సుఫ్ఫోకాషన్.హుమిదితి ఎక్కువై పోయింది.మా మామ గారు వునట్టుండి కుప్ప కూలి పోయారు.వెంటనే ౧౦౮ కి ఫోన్ చేస్తే పది నిమిషాల్లో వాళ్ళు వచ్చి ఫిర్స్త్ ఎయిడ్ చేసి ఆక్సిజన్ పెట్టక తెప్పరిల్లరు. అక్కడనుంచి యశోద కి తీసి కెల్లా క వాళ్ళు అన్ని టెస్ట్ లు చేసి భారి గ బిల్లు వేసి ఇంకెప్పుడు అల జనాలు భారి గ వుండే గుడారాల లోకి వేల్లోద్దని వెళ్ళిన ప్రనపయము తప్పదని సెలవిచ్చారు .మాకు కీలము వదిలిన పిదప ఫలము దక్కినదని కాదు సంతోషించి ఇంక ఎప్పుడు ఇలాంటి ప్రకటనలకి మోస పోరాడని తెలుసుకున్తిమి గవిన చిట్టా గించ గలరు.