17 అక్టో, 2008

సెల్ సొల్లు

సెల్ వచ్చాక దిల్ ఖులాయించి భార్య భర్తలు మాట్లాడు కోవడానికి కూడా వీలు పడటం లేదు. ఇద్దరి అలసి పాయి ఆఫీసు నుంచి రాత్రి ఏ 8 గంటలకో ఇల్లు చేరు కుని ఇంటి విషయాలు మాట్లాడు కుందామని మొదలెట్టే లోపు ఎవరి సెల్లో మోగుట ఖాయం. పైగా అది ఏ బాస్ నుంచో కూడా వస్తుంది cug కనెక్షన్ వున్న సెల్ కాబట్టి బాస్ ఆఫీసు లో ఎక్కడ వదిలేసడో అక్కడే మొదలెట్టి ఒక గంట వాయించేస్తాడు. అది అవ్వగానే అమ్మో చెల్లో కొండొక చోట చెలో ఎవరో ఏరా ఎలా వున్నావ్ అంటు మొదలేట తారు మనం బిజీ గ వున్నాం అంటే రాత్రి 9గంటలకి ఏమి రాచ కార్యాలు వెలగ బెడుతున్నవురా అంటారు దాని కోసం ఇంకో అరగంట కేటాయించాలి.ఇవన్ని అయ్యే టైం కి టీవీ లో bigboss స్టార్ట్ అయి పోతుంది ఇంక డిన్నర్ చేస్తూ అ ప్రోగ్రాం అయ్యేటప్పటికి 11 ఆ పైన బ్లాగోపక్యనం తో కంప్యూటర్ ముందు కూర్చో కుండ పడుకోలేని జాడ్యం.ఇంకోసారి మనం ముందుగ అప్పాయింట్ మెంట్ తీసుకుని మరి సదరు వ్యక్తీ దగ్గరకి వెళితే అదే టైం లో అయన సెల్ మోగితే ఇంక అంతే సంగతులు. మీరు ఆయన తో ఏదన్నా పని వుండి వెళితే ఆ టైం లో సెల్ లో మాట్లాడిన వ్యక్తీ ఈయనగారి మూడు పాడు చేస్తే మీ పని అయినట్లే మల్లి కలుస్తాం అని వచ్చేయ్య వలసిందే. ఎత వాత చెప్పేదేమంటే ఎదురు గ మాట్లాడవలసిన వ్యక్తీ వున్నా మనం అతనితో మాట్లాడలేక పోవచ్చు అతను సెల్ లో బిజీ గ వుండడం వల్ల.ఎ సెల్ వచ్చాక సొల్లు కబుర్లు ఎక్కువై పోయాయి. మనం ఏంటో బిజీ గ వున్నా టైం లో ఏ గొట్టం గాదో చేసి నేను ఇప్పుడే hyd వచ్చాను ఇంకేంటి సంగతులు ప్రజారాజ్యం వస్తుందంతర అంటు కనీసం మనం బిజీ గ వున్నామా లేదా అని కూడా అడగ కుండ మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు.ఇంక కార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే సెల్ మోగితే ఏం కొమ్పములుగుతోందో అని తీస్తే హలో ఆ సుబ్బారావు వట్టి తుస్సు ట్రింగ్ ట్రింగ్ అంటు బోర్ ట్యూన్ వినిపిస్తాడు మీకు పసందైన రింగ్ టోన్స్ కోసం కాల్ చెయ్యండి అంటు అద్వ్ట్ వినిపిస్తుంది.ఇలా చెప్పుకుంటూ పొతే చాల సొల్లు కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు సెల్ మిద మీ అనుభవాల కోసం కొన్ని వదిలేద్దామని ముగిస్తున్నా .

2 వ్యాఖ్యలు:

padma చెప్పారు...

Ravigaru... cell lo sollu kaburle kadandi, gunde jhallu manipinche vishayalu kuda vuntayee...meeru eesari CELL JHALLU ani mee anubhavalani jodinchi rastarani aasistunnanu.......

ravigaru చెప్పారు...

సెల్ ఝల్లు కలిగిస్తుంది ఒకోసారి గుండెల్లో ఘల్లు ,అయితే అవని తొక్కల బిల్లు ,ఆ విషయాలన్నీ బ్లాగ్ లో పెడితే పడుతుంది నా బ్లాగ్ కి చిల్లు, అయిన నా మీద మీకెందు కంత కుళ్ళు.