18 అక్టో, 2008

భవిష్యత్తులో భంధాలు

ఆధునిక సౌకర్యాలు పురాతన అనుభంధాలు రెండు కలిసి జీవిస్తే భవిష్యత్తు లో ఉండబోయే సంభాషణలకి వుహ రూపం ఈ కధనం.అన్నయ్య గారు ఎండన పడి వచ్చారు కొంచెం చల్లటి బీర్ తిసుకురమ్మన్తరెంతి?అబ్బే వద్దమ్మా ఇప్పుడే మీ వదిన ఇంట్లో ఇచ్చింది మళ్ళి ఏం తాగుతాను?వుర్కొండి అన్నయ్యగారు మీకు ఒకటే మొహమాటం పోనీ కొంచెం సోడా లో కలుపుకు తాగండి.నీ మొహం మండా సోడా లో బీర్ ఏవితే అక్కడ పెట్టి అఘోరించు మేము ఏదో వొకటి తాగుతాం నువెల్లి కొంచెం నంచుకోవడానికి ఆవకాయ తీసుకురా.ఏంట్రా విశేషాలు మీ అబ్బాయి కోడలు ఈ వారం అన్నా us నుంచి వెబ్ కాం లో మాట్లాడారా?ఏంటో ర మా అబ్బాయి పరిస్తితి తల్చుకుంటే చాల భాధ గ వుండి,మా కోడలు ఎప్పుడూ ఒరేయి రాం నీ పిల్లలు నా పిల్లలు కలిసి మన పిల్లలతో ఆడుకునే రోజు ఎప్పుడూ రా అని ఒకటే నస ట.వారాంతపు సెలవల్లో కూడా వాణ్ణి ప్రశాంతం గ బతకనికుండా వయాగ్రా నువ్వు వేసుకుంటావా మా కొలీగ్ కి ఇచేయ్యమంటావా అంటే వాడు నీ దుంపతెగ ఇక్కడే ఇచ్చి చావ్వే మళ్ళి వాడేవడికో ఎందుకు ఇప్పుడున్న సంత చాలకనా అని చస్తున్నాడట అనుకో.యీ రోజుల్లో దేన్ని నమ్ముకోలెం ర ఒక్క మన బ్లాగ్ నీ తప్ప నే వుంటారా ఇంటికెళ్ళి నా బ్లాగ్ లో కృష్ణ రామ అంటు రాసుకోవాలి.

1 వ్యాఖ్య:

satyanarayana sarma చెప్పారు...

Why to think of future? Even now there are cases where U.S sons/daughters are requesting relatives in India to record and show the cremation rites of father/mother on internet so that they can weep in front of webcam from across the oceans.The proliferation of old age homes is another classic example of how we are blindly aping the west.Already the ageold ummadi kutumbam concept has given way to nuclear families.Modern facilities backed by technology is creating yawning chasms in interpersonal relations.The world has become a global village, but distance has increased between same family members residing under one roof".Evari lokam vaaridi ante ide nemo.