9 నవం, 2008

చింతకాయల బంగారులోకం

ఒకప్పుడు అమెరికా కి జాబు వీసా దొరికితే బంగారు లోకం లోకి అడుగు పెట్టినట్టే.ఇండియా నుంచి బోల్డు మంది అలా వెళ్లి లబ్డి పొందినవారే.చింతకాయల అని ఇంటి పేరును ముందుకు తగిలించు కున్న వారె.అదంతా గతం లోకి వెళ్లి పోతోంది. అమెరికా లో ఆర్దిక మాంద్యం తెలుగు వారి పాలిట శాపం గ మారినట్టు ఉంది.మొన్న us లో ఉద్యోగం పోయిందని భార్య పిల్లల్ని కదతేర్చి పారిపోఇన సంఘటన మరువక ముందే ,ఇంకో అమ్మాయిని కిరాతకంగా చంపేసారు.అసలు ఈ హత్యలకి కారణం ఏంటో కూడా అంతు పట్టడం లేదు. చదువుకునే అమ్మాయిల్ని డబ్బు కోసం హత్య చేసరనలెం.ఇండియా లో కన్నా అద్వాన్నం గా వున్నాయి అక్కడ శాంతి భద్రతలు.భారతీయుల దగ్గర దండి గా డబ్బులున్తయన్న భావనే అక్కడ నల్లజాతి నేరస్తులని ప్రేరేపిస్తున్న ఆం శమా ? తల్లిదండ్రుల్ని భందువుల్ని వదిలి తమ సొంత పేర్లని కూడా వదిలి ఇంటిపేరు ముందుకు తగిలించుకుని నానా కష్టాలు పడుతూ ఎప్పటికైనా ఇండియా కి పొఇ హాయ్ గా బతక క పోతామా అన్నా ఆశ తో వున్నా భారతీయులకి ఈ ఒబామా అన్నా ఆపన్న హస్తం అందిస్తాదేమో చూడాలి. లేక పొతే ఈ అమెరికా అర్దికా మాంద్యం లో సలభాళ్ళ మాడి పోయేది ఆంధ్రులే.